Optimal användning av värmesulor

Värmen kan sparas
+

Om inte all värme har förbrukats: Förvara dina värmande iläggssulor i en plastpåse som är helt lufttät. Eftersom luftcirkulationen upphör, stoppas värmeprocessen. När du senare tar ut värmesulorna från plastpåsen, kommer de att återaktiveras av sig själv. Det här kan upprepas flera gånger, tills produktens totala värmeutsöndringstid har uppnåtts.

Anpassning efter kroppstemperaturen
+

Vid den första användningen förväntar sig många att sulorna ska avge en betydlig värme. Men även om värmeaktiveringen är märkbar, blir våra sulor “bara” behagligt varma. En för varm temperatur kan nämligen leda till cirkulationsproblem.

Konstant värme
+

För att uppnå en optimal, ihållande värmeupplevelse, se till att lufttillförseln är konstant. Värmesulorna ska alltid användas i en sluten miljö - alltså i skorna. Viktigt är, att sulorna aktiveras några minuter (max. 3 min.) i luften, innan du lägger dem i skorna. Beroende på typen av sko kan reaktionen hos värmesulorna variera. Om sulorna får för lite luft, se till att skorna sitter lite lösare. Om du sitter still en längre stund, rekommenderar vi dessutom att du rör på tårna. Genom tårörelser kan luften återigen flyta in i värmesulorna och de förblir konstant varma. Men om sulorna plötsligt förlorar värme, då har lufttillförseln stoppats. I det här fallet ska du röra på din fot och tårna. Eventuellt kan du också ta ut foten från skon en kort stund. Så snart luft tillförs till värmaren, återaktiveras värmeprocessen inom 10-15 minuter så att du kan njuta av underbar värme igen.

Värmesulornas hållbarhet
+

Värmesulorna håller i flera år i oöppnat tillstånd. Exakt utgångsdatum hittar du på förpackningen. Värmesulorna kan som regel även användas flera år efter utgångsdatumet , men den aktiva kolvärmarens egenskaper kan avta med tiden. Det betyder, att värmeperioden kan avta eller att den maximala temperaturen kan överskridas.

Användning vid längre sittpauser
+

Många av våra kunder använder gärna sina värmesulor när de jagar, fiskar eller är publik på fotbollsmatcher. Här är det viktigt att se till att sulorna får tillräckligt med luft. Om du sitter still en längre stund, rekommenderas att du rör på foten eller tårna då och då. Så kan du säkerställa, att värmesulorna får en konstant lufttillförsel och förblir varma. Eventuellt kan du göra så att mycket täta skor sitter lösare, för att få en bättre lufttillförsel.

Optimala för användning i pjäxor
+


Många av våra kunder använder värmesulorna när de åker skidor. För att dina värmare ska hålla sig varma i pjäxorna, rekommenderar vi att du rör på tårna och fötterna då och då. Detta säkerställer att tillräckligt med luft når värmesulorna. Om värmesulornas värmeprocess verkligen avtar helt, ta då av dig pjäxorna en kort stund vid nästa paus. Genom luften som då strömmar in i värmesulorna, värms de upp igen på ca 10-15 minuter.

Ännu mer värme
+

Våra kunder använder gärna värmesulor och tåvärmare samtidigt, framför allt vid extrem kyla som t.ex. paragliding på vintern. Här är det dock viktigt att du sätter på tåvärmarna ovanpå strumporna. På så sätt får fötterna behaglig värme både ovan- och underifrån. För att uppnå optimal uppvärmning när du använder båda produkterna, är det viktigt att se till att skorna inte sitter åt för mycket. För lite plats i skorna gör att värmepadsen inte får en tillräcklig lufttillförsel. Det kan i värsta fall leda till att värmeprocessen hämmas eller till och med stoppar helt, eller att padsen inte blir riktigt varma.

Bruksanvisning
+

Öppna förpackningen på det markerade stället och ta ut värmesulorna. Efter några minuters aktiveringstid, lägg värmesulorna med den släta sidan nedåt i skorna. Ta på skorna och njuta av varma fötter i 8 timmar! Engångsbruk: sulorna kan kasseras i hushållssoporna efter att de har svalnat. Förvara på en sval och torr plats. Hållbarhet: se förpackningens kant.

Undvik felaktig användning

Aktivera inte för länge i luften
+

För att aktivera värmeprocessen i värmesulorna, rekommenderas att de värms upp i luften under några minuter (max. 3 min.). Våra värmesulor är avsedda för användning i slutna miljöer, dvs i skor. Om värmarna tillförs för mycket luft, kan de under en kort tid bli väldigt varma och det kan leda till att den konstanta värmeperioden som anges på förpackningen inte kan garanteras.

Undvik direkt hudkontakt
+

Värmesulorna ska endast användas med strumpor på, för att undvika direkt hudkontakt. Den maximala temperaturen på 45° Celsius kan annars upplevas som för varm. Längre användning mot direkt hud kan leda till irritation eller skador på huden.

Aktivera, innan det blir för kallt
+

För att garantera en optimal värmeupplevelse, rekommenderar vi att du aktiverar värmesulorna innan det blir för kallt. Om du till exempel har planerat en lång promenad utomhus eller ska ut på en skidtur, är det bäst att lägga i sulorna strax innan ditt äventyr börjar. På så sätt kan du vara säker på att dina fötter hålls varma konstant. Om du börjar använda värmesulorna när fötterna redan är kalla, tar uppvärmningen längre tid och den önskade effekten uteblir.

Ingen storleksanpassning nödvändig
+

Eftersom värmecellerna i våra värmesulor går ända ut till kanten, kan du inte klippa eller skära i sulorna. Annars kommer värmecellerna att skadas. Våra värmesulor finns i skostorlekarna 36-46. Om den passande storleken inte finns med bland dessa, då rekommenderar vi att du använder tåvärmare istället. De finns i en storlek som passar alla.

Använd inte när du sover
+

Den behagliga värme som värmarna avger, transporteras och fördelas genom blodcirkulationen till hela kroppen. Den här processen kan stoppas, om värmesulorna trycker mot huden när du sover. En möjlig konsekvens av detta kan bli att värmen inte fördelas optimalt och att den koncentrerar sig på en mindre hudyta, vilken då utsätts för stark värme som kan skada huden.

Säkerhetsinformation
+

Värmesulorna ska endast användas med strumpor på, för att undvika direkt hudkontakt. Den maximala temperaturen på 45 °C kan uppfattas som mycket varm och kan vid längre användning, framför allt direkt mot huden eller vid förstärkt syretillförsel, orsaka partiella brännskador och irritation på huden. Produkten är ej lämplig för medicinsk användning. Använd ej: av barn under 6, gravida, diabetiker, medan man sover, eller mot värmekänslig, irriterad, sårig eller skadad hud. Vid hudreaktioner, brännskador eller svullnad, eller om värmaren känns obehagligt varm - ta bort värmaren. Värmaren får inte återuppvärmas eller återanvändas. Det naturliga innehållet i värmaren är inte giftigt. Det är dock inte tillåtet att skära eller klippa i värmaren, och kontakt med ögon, mun eller hud måste undvikas. Inandning eller förtäring av innehållet kan orsaka irritation av luftvägarna. Om detta sker, kontakta läkare. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Sammansättning: järnpulver, salt, aktivt kol, vatten, vermikulit