Optimal användning av tåvärmare

Temperaturen som tåvärmarna uppnår beror på kroppstemperaturen
+

Vid den första användningen förväntar sig många en betydlig värme. Men även om värmeaktiveringen är märkbar, blir våra tåvärmare “bara” behagligt varma. En för varm temperatur kan nämligen leda till cirkulationsproblem.

Konstant värme
+

För att uppnå en optimal, konstant värmeupplevelse, är det viktigt att se till att lufttillförseln är konstant. Tåvärmarna ska alltid användas i en sluten miljö - alltså i skorna. Viktigt är, att tåvärmarna aktiveras några minuter (max. 3 min.) i luften, innan du lägger dem i skorna. Beroende på typen av sko kan reaktionen hos tåvärmarna variera. Om värmarna får för lite luft, se till att skorna sitter lite lösare. Om du sitter still en längre stund, rekommenderar vi dessutom att du rör på tårna. Genom tårörelser kan luften återigen flyta in i tåvärmarna och de förblir konstant varma. Men om värmarna plötsligt förlorar värme, då har lufttillförseln stoppats. I det här fallet ska du röra på din fot och tårna. Så snart luft tillförs till värmaren, återaktiveras värmeprocessen inom 10-15 minuter så att du kan njuta av underbar värme igen.

Tåvärmarnas hållbarhet
+

Tåvärmarna håller i flera år i oöppnat tillstånd. Exakt utgångsdatum hittar du på förpackningen. Tåvärmarna kan som regel även användas flera år efter utgångsdatumet, men den aktiva kolvärmarens egenskaper kan avta med tiden. Det betyder, att den totala värmeperioden kan avta eller att den maximala temperaturen kan överskridas.

Användning vid längre sittpauser
+

Många av våra kunder använder gärna sina tåvärmare när de jagar, fiskar eller är på fotbollsmatch. Här är det viktigt att se till att värmarna får tillräckligt med luft. Om du sitter still en längre stund, rekommenderas att du rör på foten eller tårna då och då. Så kan du säkerställa, att värmesulorna får en konstant lufttillförsel och förblir varma. Eventuellt kan du göra så att mycket täta skor sitter lösare, för att få en bättre lufttillförsel.

Ytterligare fixering av tåvärmare
+

Den som önskar det, kan gärna också ta på sig ett extra par strumpor över tåvärmarna. Om du till exempel håller på med en sportaktivitet, gör detta att tåvärmarna hålls stadigt på plats under de extra strumporna.

Optimala för användning i pjäxor
+

Många av våra kunder använder tåvärmare när de åker skidor. För att dina värmare ska hålla sig varma i pjäxorna, rekommenderar vi att du rör på tårna och fötterna då och då. Detta säkerställer att tillräckligt med luft når värmarna. Om tåvärmarnas värmeprocess verkligen avtar helt, ta då av dig pjäxorna en kort stund vid nästa paus. Genom luften som då strömmar in i värmesulorna, värms de upp igen på ca 10-15 minuter.

Ännu mer värme
+

Våra kunder använder gärna båda produkterna samtidigt, framför allt vid extrem kyla som t.ex. paragliding på vintern. Här är det dock viktigt att du sätter på tåvärmarna ovanpå strumporna. På så sätt får fötterna behaglig värme både ovan- och underifrån. För att uppnå optimal uppvärmning när du använder båda produkterna, är det viktigt att se till att skorna inte sitter åt för mycket. För lite plats i skorna gör att värmepadsen inte får en tillräcklig lufttillförsel. Det kan i värsta fall leda till att värmeprocessen hämmas eller till och med stoppar helt, eller att padsen inte blir riktigt varma.

Bruksanvisning
+

Redo att användas direkt, aktiveras av syre i luften. Säker och naturlig värme i upp till 8 timmar. Öppna förpackningen på det markerade stället och ta ut tåvärmarna. Efter några minuters aktiveringstid, ta bort skyddsfolien och fäst värmarna på tåområdet på sockornas under- eller ovansidor. Ta på skorna och njuta av varma fötter i 8 timmar! Engångsbruk: sulorna kan kasseras i hushållssoporna efter att de har svalnat. Förvara på en sval och torr plats. Hållbarhet: se förpackningens kant.

Undvik felaktig användning

Aktivera inte för länge i luften
+

För att aktivera värmeprocessen i tåvärmarna, rekommenderas att värmepadsen först värms upp i luften under några minuter (max. 3 min.). Våra tåvärmare är avsedda för användning i slutna miljöer, dvs i skor. Om värmarna tillförs för mycket luft, kan de under en kort tid bli väldigt varma och det kan leda till att den konstanta värmeperioden som anges på förpackningen inte kan garanteras.

Undvik direkt hudkontakt
+

Tåvärmarna ska endast användas med strumpor på, för att undvika direkt hudkontakt. Den maximala temperaturen på 45° Celsius kan annars upplevas som för varm. Längre användning mot direkt hud kan leda till irritation eller skador på huden.

Aktivera, innan det blir för kallt
+

För att garantera en optimal värmeupplevelse, rekommenderar vi att du aktiverar tåvärmarna innan det blir för kallt. Om du till exempel har planerat en lång promenad utomhus eller ska ut på en skidtur, är det bäst att lägga i värmarna strax innan ditt äventyr börjar. På så sätt kan du vara säker på att dina fötter hålls varma i flera timmar.

Använd inte när du sover
+

Den behagliga värme som värmarna avger, transporteras och fördelas genom blodcirkulationen till hela kroppen. Den här processen kan stoppas, om tåvärmarna trycker mot huden när du sover. En möjlig konsekvens av detta kan bli att värmen inte fördelas optimalt och att den koncentrerar sig på en mindre hudyta, vilken då utsätts för stark värme som kan skada huden.

Säkerhetsinformation
+

Tåvärmarna ska endast användas med strumpor på, för att undvika direkt hudkontakt. Den maximala temperaturen på 45 °C kan uppfattas som mycket varm och kan vid längre användning, framför allt direkt mot huden eller vid förstärkt syretillförsel, orsaka partiella brännskador och irritation på huden. Produkten är ej lämplig för medicinsk användning. Använd ej: av barn under 6, gravida, diabetiker, medan man sover, eller mot värmekänslig, irriterad, sårig eller skadad hud. Vid hudreaktioner, brännskador eller svullnad, eller om värmaren känns obehagligt varm - ta bort värmaren. Värmaren får inte återuppvärmas eller återanvändas. Det naturliga innehållet i värmaren är inte giftigt. Det är dock inte tillåtet att skära eller klippa i värmaren, och kontakt med ögon, mun eller hud måste undvikas. Inandning eller förtäring av innehållet kan orsaka irritation av luftvägarna. Om detta sker, kontakta läkare. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Sammansättning: järnpulver, salt, aktivt kol, vatten, vermikulit