Optimal användning av handvärmare

Värmen kan sparas
+

Om inte all värme har förbrukats: förvara handvärmarna i en plastpåse som är helt lufttät. Eftersom luftcirkulationen upphör, stoppas värmeprocessen. När du senare tar ut handvärmarna från plastpåsen, kommer de att återaktiveras av sig själv. Det här kan upprepas flera gånger, tills produktens totala värmeutsöndringstid har uppnåtts.

Konstant värme
+

För att uppnå en optimal, konstant värmeupplevelse, är det viktigt att se till att lufttillförseln är konstant. Handvärmarna ska alltid användas i en halvöppen miljö - alltså i handskarna, eller i jack- eller byxfickan. Om du inte rör på dig under en längre tid, rekommenderas att du då och då mjukt trycker eller klämmer på handvärmarna i handskarna eller jackfickorna. Rörelserna gör att luften kan flyta tillbaka in i handvärmarna. På så sätt hålls padsen varma hela tiden. Men om värmarna plötsligt förlorar värme, då har lufttillförseln stoppats. I det här fallet, tryck eller kläm mjukt på handvärmarna med fingrarna. Då återaktiveras värmeprocessen inom 10-15 minuter, så att du kan njuta av underbar värme igen.

Handvärmarnas hållbarhet
+

Handvärmarna håller i flera år i oöppnat tillstånd. Exakt utgångsdatum hittar du på förpackningen. Handvärmarna kan som regel även användas flera år efter utgångsdatumet, men den aktiva kolvärmarens egenskaper kan avta med tiden. Det betyder, att värmeperioden kan avta eller att den maximala temperaturen kan överskridas.

Tryck och kläm på handvärmarna
+

Det rekommenderas att du då och då mjukt trycker och klämmer på handvärmarna med händerna. Detta gör att de naturliga ingredienserna hela tiden blandas och att värmen bibehålls.

Påskynda aktiveringen
+

För att påskynda värmeaktiveringen, placera de två värmarna i samma jack- eller byxficka under några minuter. På så sätt värmer handvärmarna upp varandra. Låt aldrig värmarna ligga framme i luften.

Bruksanvisning
+

Redo att användas direkt, aktiveras av syre i luften. Säker och naturlig värme i upp till 12 timmar. Öppna förpackningen på det markerade stället och ta ut handvärmarna. Efter några minuters aktiveringstid, håll värmarna i handen eller stoppa dem i handskarna eller jackfickan. Engångsbruk: sulorna kan kasseras i hushållssoporna efter att de har svalnat. Förvara på en sval och torr plats. Hållbarhet: se förpackningens kant.

Undvik felaktig användning

Aktivera inte för länge i luften
+

Handvärmarna kan användas direkt efter uppackningen, i en halvöppen miljö som jack- eller byxfickor. Ingen aktivering i luften behövs. Efter några minuter aktiveras värmepadsen av sig själv.

Aktivera, innan det blir för kallt
+

För att garantera en optimal värmeupplevelse, rekommenderar vi att du aktiverar handvärmarna innan det blir för kallt. Om du till exempel har planerat en lång promenad utomhus eller ska ut på en skidtur, är det bäst att börja använda värmarna strax innan ditt äventyr börjar. På så sätt kan du vara säker på att dina händer hålls varma konstant.

Lägg inte handvärmare i skorna
+

Detta är viktigt, på grund av att handvärmarna uppnår en högre temperatur än värmesulor och tåvärmare. Högsttemperaturen för handvärmarna är 68° Celsius, vilket kan vara obehagligt för fötterna. För att dina fötter ska hålla sig behagligt varma, rekommenderar vi istället våra värmesulor eller tåvärmare.

Använd inte när du sover
+

Den behagliga värme som värmarna avger, transporteras och fördelas genom blodcirkulationen till hela kroppen. Den här processen kan stoppas, om handvärmarna trycker mot huden när du sover. En möjlig konsekvens av detta kan bli att värmen inte fördelas optimalt och att den koncentrerar sig på en mindre hudyta, vilken då utsätts för stark värme som kan skada huden.

Säkerhetsinformation
+

Handvärmare får endast användas för att värma händerna. Den maximala temperaturen på 68 °C kan uppfattas som mycket varm och kan vid längre användning, framför allt direkt mot huden eller vid förstärkt syretillförsel, orsaka partiella brännskador och irritation på huden. Produkten är ej lämplig för medicinsk användning. Använd ej: av barn under 6, gravida, diabetiker, medan man sover, eller mot värmekänslig, irriterad, sårig eller skadad hud. Vid hudreaktioner, brännskador eller svullnad, eller om värmaren känns obehagligt varm - ta bort värmaren. Värmaren får inte återuppvärmas eller återanvändas. Det naturliga innehållet i värmaren är inte giftigt. Det är dock inte tillåtet att skära eller klippa i värmaren, och kontakt med ögon, mun eller hud måste undvikas. Inandning eller förtäring av innehållet kan orsaka irritation av luftvägarna. Om detta sker, kontakta läkare. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Sammansättning: järnpulver, salt, aktivt kol, vatten, vermikulit