Optimal användning av nackvärmare

Konstant värme
+

För att uppnå en optimal, ihållande värmeupplevelse, se till att lufttillförseln är konstant. Kroppsvärmarna ska alltid fästas på det understa klädesplagget. Vi rekommenderar att det understa klädesplagget sitter åt kring kroppen och är ganska tunt. Detta gör att kroppen tillförs djupvärme.

Hållbarhet för kroppsvärmare
+

Kroppsvärmare håller i flera år i oöppnat tillstånd. Exakt utgångsdatum hittar du på förpackningen. Kroppsvärmarna kan som regel även användas flera år efter utgångsdatumet, men den aktiva kolvärmarens egenskaper kan avta med tiden. Det betyder, att värmeperioden kan avta eller att den maximala temperaturen kan överskridas.

Användning vid längre sittpauser
+

Många av våra kunder använder kroppsvärmarna när de jagar, är på fotbollsmatch eller myser hemma i soffan. Här är det viktigt att se till att kroppsvärmarna får tillräckligt med luft. Om du sitter still en längre stund, rekommenderas att du rör på dig då och då. På så sätt kan du säkerställa att kroppsvärmarna får en konstant lufttillförsel och förblir varma.

Bruksanvisning
+

Öppna förpackningen direkt innan användningen och ta ut värmaren. Ta bort skyddsfolien och placera värmaren på önskad plats ovanpå det understa klädlagret. Bär värmaren över tunna kläder och aldrig direkt mot huden. Efter några minuter aktiveras värmaren av sig själv och ger 8 timmars härlig, välgörande djupvärme. Engångsbruk: kan kasseras i hushållssoporna efter att det har svalnat. Förvara på en sval och torr plats. Hållbarhet: se förpackningens kant.

Undvik felaktig användning

Undvik direkt hudkontakt
+

Våra kroppsvärmare är försedda med en självhäftande textillim-remsa, så att de kan fästas på det understa klädlagret. Det har fördelen att värmarna också är perfekta för människor med känslig hud, eftersom det inte är någon direkt hudkontakt.

Aktivera, innan det blir för kallt
+

För att garantera en optimal värmeupplevelse, rekommenderar vi att du aktiverar kroppsvärmarna innan det blir för kallt. Om du till exempel har planerat en lång promenad utomhus eller ska ut på en skidtur, är det bäst att börja använda värmarna strax innan ditt äventyr börjar. På så sätt kan du vara säker på att få härlig värme i flera timmar.

Säkerhetsinformation
+

Bär aldrig värmaren direkt mot huden. Den maximala temperaturen på 50°C kan kännas väldigt varm och kan vid längre användning orsaka partiella brännskador och hudirritation. Produkten är ej lämplig för medicinsk användning. Använd ej: på barn <6, gravida, diabetiker, medan du sover, eller mot värmekänslig, irriterad, sårig eller skadad hud. Vid hudreaktioner, brännskador eller svullnad, eller om värmen känns obehagligt varm - ta bort värmaren. Värmaren kan inte återuppvärmas eller återanvändas. Skär eller klipp inte i värmaren. Innehållet får inte komma i kontakt med ögon, mun eller hud. Inandning eller förtäring av innehållet kan orsaka irritation av luftvägarna. I sådana fall, kontakta läkare. Förvara utom räckhåll för barn och djur. SAMMANSÄTTNING: järnpulver, salt, aktivt kol, vatten, vermikulit.