Optymalne stosowanie ogrzewaczy ciała

Stały poziom ciepła
+

Aby uzyskać optymalny i niezmienny poziom ciepła, należy zapewnić stały dopływ powietrza. Ogrzewacze należy zawsze nosić na warstwie odzieży znajdującej się najbliżej ciała. Na wierzch załóż jeszcze jedną warstwę odzieży. Jeśli ogrzewacze ciała nie są przykryte dodatkową warstwą odzieży, może do nich docierać zbyt duża ilość powietrza. Wówczas rozgrzeją się one na krótko do bardzo wysokiej temperatury, a następnie szybko zaczną tracić ciepło. Wewnętrzna warstwa odzieży powinna ściśle przylegać do ciała i być raczej cienka. Dzięki temu ciepło będzie mogło bez przeszkód przenikać do ciała. Alternatywą jest przyczepienie ogrzewaczy do wewnętrznej strony kurtki.

Trwałość ogrzewaczy ciała
+

W zamkniętym opakowaniu ogrzewacze ciała zachowują trwałość przez kilka lat. Dokładna data trwałości znajduje się na opakowaniu. Najczęściej ogrzewacze działają jeszcze przez kilka lat po upływie daty trwałości, jednak mieszanka ogrzewająca zawierająca węgiel aktywny może częściowo stracić swoje właściwości. W efekcie całkowity czas ogrzewania może się skrócić, a także może zostać przekroczona maksymalna temperatura.

Stosowanie ogrzewaczy na kanapie – poczuj głębokie ciepło
+

Chcesz użyć ogrzewaczy ciała w domu, leżąc na kanapie? To proste! Zamiast dodatkowej warstwy odzieży możesz po założeniu ogrzewaczy przykryć się kocem. Ważne, aby ogrzewacze nigdy nie były odsłonięte.

Używanie przez osoby siedzące przez dłuższy czas
+

Wielu z naszych klientów chętnie stosuje ogrzewacze ciała na polowaniu, na meczu piłkarskim lub na kanapie we własnym domu. W takich sytuacjach należy dbać o dopływ odpowiedniej ilości powietrza do ogrzewaczy. Natomiast osoba, która przez dłuższy czas nieruchomo siedzi, powinna od czasu do czasu odrobinę się poruszać. Zapewnia to wymianę powietrza, a w efekcie stałą temperaturę ogrzewaczy.

Instrukcja użycia
+

Naprawdę proste w użyciu: Otwórz opakowanie, a samoprzylepna podkładka grzewcza nagrzewa się w kilka minut. Odklej folię ochronną z tyłu samoprzylepnej podkładki do ciała i przyklej do warstwy odzieży najbliżej ciała.

Nie popełniaj tych błędów

Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu ze skórą
+

Nasze ogrzewacze do ciała są wyposażone w klej do tkanin i dlatego nadają się do zakładania na warstwę odzieży najbliższą ciału. Dzięki temu są idealne także dla osób o wrażliwej skórze, ponieważ nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu ogrzewacza za skórą.

Nie trzymaj ogrzewaczy zbyt długo na powietrzu
+

W razie kontaktu z nadmierną ilością powietrza ogrzewacze mogą się rozgrzać na chwilę do bardzo wysokiej temperatury, natomiast podany na opakowaniu czas ogrzewania ulegnie skróceniu.

Aktywuj produkt, zanim poczujesz chłód
+

Aby uzyskać optymalny efekt, warto aktywować ogrzewacze ciała zanim poczujesz chłód. Jeśli zatem planujesz długi spacer lub jazdę na nartach, najlepiej załóż ogrzewacze na chwilę przed wyjściem w teren. Wówczas twoje ciało przez wiele godzin będzie ogrzewane stałą temperaturą.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
+

Niebezpieczeństwo oparzenia! Przyklej ocieplacz wyłącznie do odzieży. Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu ze skórą. W razie uczucia dyskomfortu lub nadmiernego gorąca natychmiast usuń ocieplacz. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci (0-6); nie używaj podczas snu, nie dopuszczaj do kontaktu z częściami ciała niewrażliwymi na ciepło. Dzieci >6, niektóre osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem. Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem w przypadku: cukrzycy, problemów z ukrwieniem, zapalenia stawów, alergii, odmrożeń, krwiaków, stłuczeń, obrzęków, nadwrażliwości skóry na temperaturę oraz skaleczeń i chorób skóry. Nie przecinaj ani nie przekłuwaj ocieplacza. Ocieplacz zawiera proszek żelaza: w razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast opłucz miejsce kontaktu wodą i skontaktuj się z lekarzem. W razie połknięcia zawartości natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych. Zużyty produkt po ochłodzeniu usuń razem z odpadami zmieszanymi. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Data ważności: na brzegu opakowania. Skład: proszek żelaza, sól, węgiel aktywny, woda, wermikulit.